Visie...

De applicatie dient voor iedere betrokkene, dus op alle niveau’s, in opleidingsorganisatie transparant, voortdurend concreet inzicht en overzicht te geven van activiteiten, bezetting, inzet mogelijkheden en capaciteit. Deze elementen dienen steeds flexibel geactualiseerd te kunnen worden om integraal de effecten en consequenties te kunnen beoordelen.

Opleiding Load Manager™ als dashboard in “de cockpit”...

Het Dashboard in organisatiecockpit is inhoudsneutraal
De organisatie moet zelf haar strategie, koers en succesfactoren operationaliseren en die meetbaar maken met indicatoren. Opleiding Load Manager™ biedt hiervoor de mogelijkheden welke specifiek gelden voor het onderwijsproces.

“De cockpit” OLM biedt een compleet dashboard voor de besturing
Met doel en toestandsindicatoren kan de realisatie volgens plan worden gevolgd. Door bewust te zijn van organisatieprecifieke omgevingsfactoren kan bovendien worden gevolgd of ontwikkelingen nopen tot aanpassen of bijstellen.

Het dashboard richt de aandacht van ieder op de dagelijkse praktijk
Veel organisatie hebben vaak het strategisch beleid onvoldoende operationeel uitgewerkt. Managers vinden dat minder spannend. Het dashboard voorziet echter in een koppeling van operationele activiteiten aan het strategisch beleid. Hierdoor is het vaststellen van de operationele indicatoren en te nemen maatregelen zekergesteld.

“De cockpit” OLM biedt mogelijkheden om de top-down benadering te combineren met de bottom-up benadering
Met het dashboard Opleiding Load Manager™ in de cockpit van de organisatie kan door alle medewerkers en management krachtig sturing worden gegeven aan de totale operationele en strategische invulling van de gezamenlijke doelen.

“De cockpit” gaat ‘back to basics’
Last but not least: eenvoud staat voorop. Het organisatiecockpit model is een basaal managementconcept dat zijn waarde bewijst bij de integrale besturing van, in dit geval onderwijsactiviteiten. Het dashboard in “de cockpit” OLM is in alle eenvoud gestoeld op de meest elementaire indicatoren binnen de operationele onderwijs organisatie.
Applicatie
functionaliteit
Performance
© 2005-2020 Lourens Beheer B.V.  |  Privacy statement  |  Disclaimer                             
                                                                                                                      Mantiscore Management  |  powered by studio Dot
Doel...

De applicatie moet kunnen opereren als een dashboard in “de cockpit” van de onderwijsinstelling, waar ieder zich betrokken bij voelt. Welke concreet inzicht geeft en waarop ieder binnen de organisatie invloed kan uitoefenen.
E-mailadres: info@mantiscore.nl?subject=Informatie omtrent Opleiding Load Manager
OLM
de kracht van
Opleiding Load Manager

Applicatie

Wat is OLM
Toepassing OLM
Licenties OLM
Contact