Terug
Terug

Ÿ
Werken met indicatoren is simpel en eenduidig voor ieder te begrijpen;
Ÿ
Mogelijkheid om met collega’s invloed op activiteiten en hun kengetallen uit te oefenen;
Ÿ
Het ingebouwde principe (plan-do-check-act) spreekt aan;
Ÿ
Terugkoppeling van voor het werk belangrijke informatie;
Ÿ
Aandachtspunten met collega’s of andere afdelingen worden makkelijk bespreekbaar;
Ÿ
Aanknopingspunt voor eigen competentie-ontwikkeling;
Ÿ
Objectieve maatstaven en kengetallen om eigen activiteiten en beoordeling daarvan te ondersteunen;
Ÿ
Kwaliteit van het werk wordt belangrijk, wint het weer van de snelheid;
Ÿ
Geen misverstanden: helderheid en duidelijkheid over hetgeen dat wordt verwacht en kan worden geboden;
Ÿ
Inzicht in samenhang tussen eigen activiteiten en het strategische kader.

voordelen voor het management

voordelen voor het management

voordelen voor medewerkers

voordelen voor medewerkers

Ÿ
Inzicht en overzicht: mogelijkheid tot periodieke herijking van ambities en doelstelling van de organisatie;
Ÿ
Krachtige stimulans voor een op verbetering gerichte organisatiecultuur;
Ÿ
Inhoudelijke basis voor de strategische dialoog;
Ÿ
Brug tussen strategisch- en operationeel beleid ondersteund door concrete informatie;
Ÿ
Verbetertrajecten worden bestuurbaar in strategische samenhang;
Ÿ
Voorziet in informatiebehoefte over strategierealisatie;
Ÿ
Het dashboard van “de cockpit” kan worden ingezet als communicatie-instrument voor strategie versus operatie;
Ÿ
Prestaties van onderdelen kunnen worden vergeleken (benchmarking);
Ÿ
Hulpmiddel bij het niet-financieel verantwoording afleggen;
Ÿ
Objectieve informatie voor het beoordelen van het management.

inzicht en sturing op activiteiten, kwaliteit, bezetting en beschikbare capaciteit

inzicht en sturing op activiteiten, kwaliteit, bezetting en beschikbare capaciteit
© 2005-2020 Lourens Beheer B.V.  |  Privacy statement  |  Disclaimer                             
                                                                                                                      Mantiscore Management  |  powered by studio Dot

De kracht van het dashboard in “de cockpit”

Opleiding Load Manager