Dit is de disclaimer van de websites van Lourens Beheer B.V., gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze sites is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze sites, laat ons dit dan weten via ons contact. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.


Lourens Beheer B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. De websites van Lourens Beheer B.V. bevatten links naar websites van derden. Lourens Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lourens Beheer B.V. is het de gebruiker van deze sites niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze sites worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de websites blijven te allen tijde voorbehouden aan Lourens Beheer B.V.. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lourens Beheer B.V..

Sites die onderdeel uitmaken van Lourens Beheer B.V. sites betreffen:
Lourens-Beheer.nl
Opleidingloadmanager.nl
Onderwijsmanagementsupport.nl
Mantiscore.nl
Mantiproces.info
Manti-art.info
Mantishare.info
Simpelmind.nl

Sluiten

Disclaimer