Applicatie
functionaliteit
Performance
© 2005-2020 Lourens Beheer B.V.  |  Privacy statement  |  Disclaimer                             
                                                                                                                      Mantiscore Management  |  powered by studio Dot

een greep uit de essentiële variabelen, indicatoren en 
basis kenmerken van de standaard functionaliteit

een greep uit de essentiële variabelen, indicatoren en
basis kenmerken van de standaard functionaliteit
Kortom:

Met Opleiding Load Manager™ zijn alle vormen van koppelingen en toewijzingen mogelijk aan activiteiten en docenten van opleidingen of groepen daarbinnen. Te definiëren en toe te wijzen aan willekeurig welke curriculum inhoud. Te definiëren voor willekeurig welke periode blokken per jaar en te classificeren naar activiteitsoort en inzet uren toe te wijzen aan willekeurig welke specifieke activiteit.

Opleiding Load Manager™ levert direct ‘online’ overzicht van indelingen, toewijzingen en resultaten voor elke behoefte en doorsnede, voor iedere gebruiker. De applicatie is toelichting gestuurd en natuurlijk voorzien van uitgebreide selectie en rapportage functionaliteit.

totaal inzicht en sturing op activiteiten, bezetting en beschikbare capaciteit

totaal inzicht en sturing op activiteiten, bezetting en beschikbare capaciteit
Toewijzing aan activiteiten en taken:

Ÿ
Mogelijkheden voor toewijzing aan (deel)opleidingen
of doelgroepen:

Ÿ
Academie of School
Ÿ
Type opleiding en/of studierichting
Ÿ
Of andere te benoemen groepen

Ÿ
Mogelijkheden voor toewijzing aan activiteiten soorten:

Ÿ
Onderwijs Uitvoering (conform curriculum)
Ÿ
Onderwijs Ontwikkeling (ten behoeve van curriculum)
Ÿ
Organisatie & Beheer

Ÿ
Mogelijkheden voor toewijzingen aan curriculum
of opleidingsfase:

Ÿ
P(ropedeuse)
Ÿ
H(oofd) F(ase) 1, 2, 3, etc.
Ÿ
HP-HF (Generiek)

Toewijzing inzet op activiteiten:

Ÿ
Mogelijkheid inzet uren te differentiëren naar:

Ÿ
Organisatie & Beheer
Ÿ
Directe Voorbereiding
Ÿ
Contact Uren
Ÿ
Beoordeling Uren
Ÿ
Ongedefinieerd

Ÿ
Mogelijkheid tot benoemen en toewijzen aan periode
in het betreffende lesjaar

Ÿ
1, 2, 3 of 4

Ÿ
Mogelijkheid tot het benoemen van het aantal
sessies per activiteit

         
Docenten/medewerkers beschikbaarheid:

Ÿ
Definiëren van aanstelling in fte (% standaard bruto uren)

Ÿ
Mogelijkheden tot definiëren van aftrek van niet beschikbare
uren vanwege:

Ÿ
Detachering
Ÿ
Buitengewoon verlof
Ÿ
Inzet voor lectoraten
Ÿ
Leeftijdgrens korting
Ÿ
of andere te benoem

Ÿ
Aftrek eventuele toekenning als Deskundigheids Bevordering
of andere secundaire voorwaarden posten

netto beschikbare of inzetbare capaciteit

netto beschikbare of inzetbare capaciteit

netto inzet op activiteit

netto inzet op activiteit
Opleiding Load Manager
Wat is OLM
Toepassing OLM
Licenties OLM
Contact

Functionaliteit