hét dashboard

in de onderwijs organisatie


stuurmiddel voor kwaliteit, overzicht en inzicht dichtbij het onderwijsproces

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

Mantiscore Management
Onderwijsproces Architecten

info@mantiscore.nl

06 - 5202 2988
038 - 4 656 990
E-mailadres: info@mantiscore.nl?subject=Informatie omtrent Opleiding Load Manager
Opleiding Load Manager

Ontdek de kracht van:

Opleiding Load Manager™

Een doordacht onderwijsmanagement concept...

Inrichting, inzicht en beheer(sing) van alle activiteiten in het onderwijsprogramma binnen uw opleiding(en)...

Overzichtelijk, gestructureerd en efficiënt...
Wat is OLM
Toepassing OLM
Licenties OLM
Contact
de kracht van
de kracht van
Wat is Opleiding Load Manager™?
Opleiding Load Manager™ is een geïntegreerde database applicatie, specifiek ontwikkeld en toegesneden om alle activiteiten binnen onderwijsprogramma’s flexibel in te richten, benodigde inzet en beschikbare capaciteit in onderling samenspel tussen docenten, teamleiders, bedrijfsbureau’s en management overzichtelijk in beeld te brengen en te houden.
OLM is een professioneel hulpmiddel om alle opleidingsactiviteiten, operationele plannen en het concrete (curriculum) opleidingsplan als doel, steeds transparant inzichtelijk en overzichtelijk te maken. Eenvoudig te beheren en bij te sturen en het programma vervolgens zo efficiënt mogelijk te realiseren, binnen de kaders en prioriteiten die er aan worden gegeven.
Neem bijvoorbeeld eens eenvoudig vragen als:
Ÿ
Wat zijn de doelen die we binnen onze opleiding willen bereiken?
Ÿ
Hoe ziet ons opleidingsprogramma er concreet ingevuld uit?
Ÿ
Hebben we onderwijsprogramma’s en activiteiten optimaal ingericht?
Ÿ
Hoe is het plan? Wie doet wat? Hoe staan we er voor?
Ÿ
Waar liggen de kansen inzet te verbeteren, en leerlingen toch optimaal te bedienen?
Ÿ
Wat betekent dat voor inzet en de capaciteit?


Allemaal vragen... en zo zijn er vele. Opleiding Load Manager™ geeft u steeds, als dashboard in de cockpit van de opleidingsorganisatie, op alle organisatie niveau’s inzicht en overzicht. Levert u steeds actueel inzicht om te beoordelen of en waar het gewenst, misschien zelfs nodig is, gemotiveerd plannen bij te stellen of acties te ondernemen.

Applicatie
functionaliteit
Performance
© 2005-2020 Lourens Beheer B.V.  |  Privacy statement  |  Disclaimer                             
                                                                                                                      Mantiscore Management  |  powered by studio Dot