hét dashboard

in de onderwijs organisatie


stuurmiddel voor kwaliteit, overzicht en inzicht dichtbij het onderwijsproces

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

Mantiscore Management
Onderwijsproces Architecten

info@mantiscore.nl

06 - 5202 2988
038 - 4 656 990
E-mailadres: info@mantiscore.nl?subject=Informatie omtrent Opleiding Load Manager
Opleiding Load Manager

Ontdek de kracht van:

Opleiding Load Manager™

Een doordacht onderwijsmanagement concept...

Inrichting, inzicht en beheer(sing) van alle activiteiten in het onderwijsprogramma binnen uw opleiding(en)...

Overzichtelijk, gestructureerd en efficiënt...
Wat is OLM
Toepassing OLM
Licenties OLM
Contact
de kracht van
de kracht van
Ontwikkeling van Opleiding Load Manager™
Opleiding Load Manager™ is door Mantiscore Management Onderwijsproces Architecten ontwikkeld in een Windows ACCESS (versie 2007-2010) relationele database omgeving. De applicatie is oorspronkelijk in de operationele onderwijs omgeving van een Hogeschool ontwikkeld Is praktisch gericht op de specifieke proces activiteiten en alle daaraan gerelateerde aspecten binnen het onderwijsproces.

Binnen de Windows ACCESS omgeving van Opleiding Load Manager™ is het zonder meer mogelijk uiterst flexibel specifieke wensen van een onderwijsinstelling, herkenbaar uit te voeren en in te bedden binnen de aanwezig standaard basis structuur van het pakket.

De applicatie zal met actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs steeds verder worden ontwikkeld en beschikbaar worden gesteld aan gebruikers en licentiehouders.
Wat is Opleiding Load Manager™?
Opleiding Load Manager™ is een geïntegreerde database applicatie, specifiek ontwikkeld en toegesneden om alle activiteiten binnen onderwijsprogramma’s flexibel in te richten, benodigde inzet en beschikbare capaciteit in onderling samenspel tussen docenten, teamleiders, bedrijfsbureau’s en management overzichtelijk in beeld te brengen en te houden.
OLM is een professioneel hulpmiddel om alle opleidingsactiviteiten, operationele plannen en het concrete (curriculum) opleidingsplan als doel, steeds transparant inzichtelijk en overzichtelijk te maken. Eenvoudig te beheren en bij te sturen en het programma vervolgens zo efficiënt mogelijk te realiseren, binnen de kaders en prioriteiten die er aan worden gegeven.
Neem bijvoorbeeld eens eenvoudig vragen als:
Ÿ
Wat zijn de doelen die we binnen onze opleiding willen bereiken?
Ÿ
Hoe ziet ons opleidingsprogramma er concreet ingevuld uit?
Ÿ
Hebben we onderwijsprogramma’s en activiteiten optimaal ingericht?
Ÿ
Hoe is het plan? Wie doet wat? Hoe staan we er voor?
Ÿ
Waar liggen de kansen inzet te verbeteren, en leerlingen toch optimaal te bedienen?
Ÿ
Wat betekent dat voor inzet en de capaciteit?


Allemaal vragen... en zo zijn er vele. Opleiding Load Manager™ geeft u steeds, als dashboard in de cockpit van de opleidingsorganisatie, op alle organisatie niveau’s inzicht en overzicht. Levert u wellicht overwegingen om te beoordelen of en waar het gewenst, misschien zelfs nodig is, gemotiveerd plannen bij te stellen of acties te ondernemen.

Opleiding Load Manager™ als Dashboard voor de opleiding
De doelstelling van Opleiding Load Manager™ is om als dashboard te kunnen fungeren voor iedere deelnemer in het onderwijs proces en zijn organisatie om:
Ÿ
Steeds een volledig actueel inzicht te geven van de plannen en overzicht te behouden op het onderwijsactiviteiten en inzet daarop.
Ÿ
De uit te voeren activiteiten en de daaraan gerelateerde aspecten binnen een opleiding inzichtelijk te kunnen beheren.
Ÿ
Overzicht te houden op onderwijsprogramma’s (waaronder de curricula) en bijbehorende Onderwijs Uitvoering, Onderwijs Ontwikkeling en Organisatie & Beheer activiteiten. Deze concreet te kunnen inrichten, bijstellen en sturen op gewenste inzet versus beschikbare capaciteit.
Ÿ
Gericht en gespecificeerd naar alle (voorkomende) taken en activiteiten van docenten, medewerkers, bedrijfsbureau’s en management binnen een onderwijsinstelling of onderdeel daarvan.
Ÿ
Naar wens te specificeren naar elke voorkomende onderwijs gerelateerde aspecten en activiteiten of het nu gaat om het curriculum, Onderwijs Uitvoering, Onderwijs Ontwikkeling of Organisatie & Beheer.
Ÿ
Flexibel en overzichtelijk gericht te kunnen rapporteren.
Applicatie
© 2005-2020 Lourens Beheer B.V.  |  Privacy statement  |  Disclaimer                             
                                                                                                                      Mantiscore Management  |  powered by studio Dot
Performance
functionaliteit